Лісовідновлення

В ревізійному періоді відтворення лісів проектується здійснювати шляхом лісовідновлення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (рідколісся, згарища, загиблі насадження), на зрубах ревізійного періоду, а також шляхом лісорозведення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (галявини, пустирі, рекультивовані землі) та на не лісових землях, які призначаються для створення лісових насаджень.
Із загальної площі невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду (1402,4 га) потребують лісовідновлення 1402,4 га.
З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 24,7 га. На всій іншій площі (1377,7 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом (1376,8 га), або шляхом сприяння природному поновленню (0,9 га). Проектуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрям і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок.
Більш детальні відомості про фонд лісовідновлення приведено в табл.

Розподіл не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду за видами господарського впливу, га

Показники Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю Зруби ревізійного періоду Разом
рідколісся згарища, загиблі насадження зруби разом головного користування інших суцільних рубок
Усього лісових ділянок 122,8 122,8 1244,3 35,3 1402,4
У тому числі:
Лісові ділянки, на яких забезпечується природне поновлення лісу 11,1 11,1 2,2 11,4 24,7
із них:
хвойними породами - - 1,0 1,9 2,9
твердолистяними
породами 11,1 11,1 1,2 4,7 17,0
м’яколистяними породами - - 4,8 4,8
Може бути забезпечено лісовідновлення шляхом сприяння природному поновленню 0,9 0,9 0,9
Може бути забезпечено лісовідновлення тільки штучним шляхом - усього 110,8 110,8 1242,1 23,9 1376,8
Крім того, лісові ділянки, не вкриті лісовою рослинністю, що не підлягають залісненню, а призначені для відпочинку населення і потреб мисливського господарства складають і 13,6 га.
Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом мінералізації ґрунту.
Термін змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийнятий в середньому 7 років.
Із загального обсягу на площі 13,9 га запроектовано створення лісових культур в рекреаційних лісах. Під час створення рекомендується враховувати такі особливості - попереднє планування пішохідних доріжок з врахуванням найбільш інтенсивних напрямів руху населення; створення в певних місцях мальовничо-оформлених груп із дерев і чагарників декоративних форм; залишення невеликих галявин для покращання умов відпочинку; залишення на ділянці окремих дерев і чагарників для підвищення естетичної цінності насаджень, що створюються; створення культур переважно садінням великомірних саджанців.
Протягом перших 4 років за лісовими культурами проектується проведення 10-кратного догляду за схемою: 4-3-2-1.
Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проектуються, з врахуванням обсягів реконструкції насаджень і лісорозведення на землях меліоративного фонду, в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 14830 га або в середньому щорічно 1483 га.
Використання хімічних засобів для догляду за лісовими культурами не передбачається, в зв’язку з збереженням мисливських тварин.
При умові виконання запроектованих заходів з відтворення лісів на кінець ревізійного і періоду в категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок залишиться 13,6 га і і 133,0 га зрубів останнього ревізійного періоду, заходи з відтворення лісів на яких будуть проводитись в наступному ревізійному періоді.

Лісорозведення

Фонд лісорозведення в лісовому фонді лісгоспу лісовпорядкуванням не виявлено, тому лісорозведення на прийдешній ревізійний період не проектується.
Створення лісових культур на землях, непридатних для ведення сільського господарства в аграрних підприємствах в зоні діяльності лісгоспу на ревізійний період не проектується.