Рубки головного користування – це рубки, під час яких вирубуються стиглі та перестійні деревостани для одержання деревини.
Всі рубки головного користування проводяться відповідно до розрахункової лісосіки.
Розрахункова лісосіка – щорічна, науково обґрунтована норма заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, яка обраховується та затверджується для кожного власника, постійного користувача лісами по категоріях лісів в розрізі  порід, виходячи з принципів безперервності  використання лісових ресурсів.
Розрахункова лісосіка рубок головного користування по ДП «Гайсинський лісгосп» обрахована Українським державним проектним лісовпорядним виробничим об’єднанням (УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ) згідно Методики визначення розрахункової лісосіки, затвердженої наказом Мінприроди від 22 листопада 2012 року № 602.
Експлуатаційний фонд при базовому лісовпорядкуванні 2012 року виявлений на площі 1787 га із стовбуровим запасом 514,49 тис.м3.
Розрахункова лісосіка прийнята другою лісовпорядною нарадою в розмірі 35,03 тис.м3 ліквідної деревини, в тому числі за господарствами:
хвойне  - 2,17 тис. м3 (сосна)
соснова – 1,48 тис. м3,
ялинова – 0,69 тис. м3,
твердолистяне – 32,86 тис.м3
 в т.ч.       дубова високостовбурна – 15,35 тис. м3
дубова низькостовбурна – 2,11 тис. м3,
ясенева – 8,66 тис. м3,
грабова – 6,740 тис.м3
Розрахункова лісосіка по категоріях лісів:
Рекреаційно-оздоровчі - 2,39 тис.м3
захисні ліси - 3,73 тис.м3
експлуатаційні ліси - 28,91 тис.м3
Пропозиції та відповідні дані щодо розрахункової лісосіки по категоріях лісів в розрізі панівних порід підготовлені лісовпорядною організацією ВО «УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ».
По відношенню до попереднього року нова розрахункова лісосіка не змінилась.
Обґрунтування розміру розрахункової лісосіки з 2012 по 2021 роки базується на даних таблиць, що наведена нижче.

Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель, включених в розрахунок рубок головного користування

За групами віку; ліквідний запас стиглих деревостанів, середній запас експлуатаційного фонду на 1 га, загальна середня зміна запасу та площа пристигаючих і стиглих насаджень через 10 років, на час проведення розрахунку (01.01.2012р).
Порода Усього вкритих, га Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель, включених в розрахунок по групах віку, га Запас стиглих і перестійних тис.м3 Серед. запас експл. фонду на 1га/м3 Загальна серед. зміна запасу тис.м3 Площа насадж. через 10 років, га
Молодняки Середньовікові Пристигаючі Стиглі і перестійні Пристигаючих Стиглих і перестійних
Усього в т.ч. включ в розрахунок Усього в т.ч. останнього класу Із них останнього п’ятиріччя
Разом: 15521,9 2360,3 8673,3 3816,2 2701,8 916,5 495,8 1786,5 514,39 1947 61,41 3831,1 1338
В т.ч. сосна 678,1 153,2 235,1 104,6 178,2 25,7 23,7 111,6 28,77 258 2,68 215,9 74,3
Ялина 170,1 11,5 95,8 20 39,3 37,5 28,8 23,5 6,89 293 0,86 21,8 33
Дуб 11779,5 1789,5 7352,6 2967,6 1992,5 538,8 286,8 644,9 183,29 284 46,14 2692,1 494,7
Ясен 1671,9 345 389,9 327,3 338,5 161,2 113,6 598,5 186,79 312 6,72 504,6 450,7
Граб 1150 41,2 558 389,4 150,4 150,4 42,9 400,4 106,69 266 4,77 389,4 274,8
Береза 64,8 17 40,3 6,6 2,9 2,9 4,6 1,03 224 0,24 6,6 7,5
Вільха 7,5 2,9 1,6 0,7 3 0,93 310 0,0,3 0,7 3
По сосновій господарській секції в рекреаційно-оздоровчих та в захисних лісах прийнята лісосіка рівномірного користування в експлуатаційних лісах лісосіка раціональна.
По ялиновій похідній господарській секції в експлуатаційних лісах, і по грабовій господарській секції у всіх категоріях лісів прийнята перша вікова лісосіка з метою прискорення заміни цих деревостанів, також відповідно цьому принципу в експлуатаційних лісах по дубовій низькостовбурній господарській секції прийнята розрахункова лісосіка перша вікова, а в захисних лісах по дубовій низькостовбурній прийнята лісосіка за станом.
По дубовій високостовбурній господарській секції в захисних та експлуатаційних лісах прийнята лісосіка нижче розрахованих від рівномірного користування і раціональної лісосіки з таким розрахунком, щоб експлуатаційного фонду було достатньо на першу п’ятирічку, по ясеневій господарській секції прийнята друга вікова в рекреаційно-оздоровчих та захисних лісах і перша вікова в експлуатаційних лісах.
У всіх випадках розрахункова лісосіка прийнята з таким розрахунком, щоб вона була не менше лісосіки за станом, а в цілому по лісгоспу на наступний ревізійний період була не менша лісосіки нового після лісовпорядкування ревізійного періоду.
Заготівля деревини та її вивезення на 2017 рік планується у повній відповідності з розрахунковою лісосікою та наданими дозволами на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубні квитки), виданих Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства в обсязі розрахункової лісосіки (35,03 тис. м3).