Cертифікація лісів

Колектив підприємства усвідомлює сучасні вимоги до лісового господарства, яке повинне здійснюватись з метою задоволення матеріальних та духовних потреб теперішніх і майбутніх поколінь. Лісоуправління на засадах сталого розвитку передбачає гармонізацію екологічних, економічних і соціальних питань з метою забезпечення, невиснажливого використання лісів та підтримки їх багатогранних функцій у довгостроковій перспективі.
ДП «Гайсинський лісгосп» бере на себе зобов’язання дотримуватись Принципів і критеріїв добровільної, екологічної сертифікації лісів за системою FSС для України.
Поряд із низкою еколого-економічних принципів підприємство приділятиме увагу соціальним питанням. Зокрема і в подальшому існуватиме виважена політика працевлаштування, що полягає у:
  • - дотриманні чинного законодавства та міжнародних конвенцій;
  • - не перешкоджанні працюючим у здійсненні їх прав та потреб, зумовлених національною, релігійною, статевою належністю, станом здоров’я, політикою чи статевою орієнтацією;
  • - уникати будь - якої дискримінації;
  • - забезпеченні справедливої оплати праці і її росту;
  • - формуванні оптимального графіку роботи персоналу;
  • - не використовуванні дитячої праці;
  • - не допусканні застосування фізичних покарань і словесних образ;
  • - піклуванні про здоров’я і побут працюючих.

Документи до завантаження по сертифікації лісів за системою FSС для України