Охорона лісу

Територія характеризується 2.91 класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною (85,9%) питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, де переважають середньовікові, пристигаючі і стиглі насадження твердолистяних порід.

Розподіл лісових ділянок за класами пожежної небезпеки, га

Лісництво Класи пожежної небезпеки Разом Середній клас
1 2 3 4 5
Ситківецьке 148,3 27,7 3472,0 88,9 55,6 3792,5 2,96
Гайсинське 281,3 179,9 3773,4 104,8 97,3 4436,7 2,90
Басапичівське 266,8 463,4 5223,5 75,9 140,8 6170,4 2,89
Ладижинське 92,4 48,3 2196,7 24,5 59,1 2421,0 2,96
Соболівське 113,3 227,1 2160,2 50,2 47,2 2598,0 2,88
Разом: 902,1 946,4 16825,8 344,3 400,0 19418,6 2,91
Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до зони наземної охорони лісів силами державної лісової охорони та тимчасовими пожежними сторожами в пожежонебезпечний період.

Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування

Найменування Одиниця вимірювання Існує Проектується додатково Прийняте 2-ю л/в нарадою Термін виконання
1. Попереджувальні протипожежні заходи
1.1.Організація постійних протипожежних виставок шт 2 7 7 ревізійний період
1.2.Встановлення попереджувальних аншлагів шт 28 41 41 щорічно
1.3.Обладнання місць відпочинку і куріння шт 5 14 14 ревізійний період
1.4.Встановлення протипожежних панно шт 6 6 ревізійний період
2. Обмежувальні протипожежні заходи
2.1.Створення мінералізованих смуг км 10 8 8 щорічно
2.2.Догляд за мінералізованими смугами км 60 25 25 щорічно
3. Будівельні і ремонтні роботи
3.1. Ремонт і утримання доріг п/п значення км 80 60 60 щорічно
4. Дозорно-сторожові протипожежні заходи
4.1.Придбання протипожежного інвентаря тис.грн. - 1,0 1,0 щорічно
4.2.Організація пунктів зосеред¬ження п/п інвентаря шт 2 4 4 ревізійний період
4.3.Утримання тимчасових пожежних сторожів чол. тис.грн. 5 83,0 5 41,5 5 41,5 щорічно
4.4.Виступи по радіо, проведення лекцій год - 12 12 щорічно

Лісозахист

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати задовільним. Це підтверджується тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу складає 68,15 тис.м3 і в порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування (1990 р.) збільшився на 45,50 тис.м3 в зв’язку з стихійним лихом ожеледі та льодолому 2000 р. і наявністю осередків шкідників і хвороб лісу на площі 1911,9 га.
Окремі частини і ділянки лісового фонду Ладижинського та Басаличівського лісництва зазнають шкідливого впливу від викидів шкідників, забруднених речовин в атмосферу Ладижинською ТЕС ВАТ „Західенерго”. Наукових досліджень про вплив цих викидів на санітарний стан лісу не проводилось.
З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги „Санітарних правил в лісах України”

Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту

Найменування заходів Одиниця вимірювання Запроектовано лісовпорядкуванням Прийнято 2- ю л/в нарадою Примітка
1. Лісопатологічне обстеження га 6000 6000 щорічно
2. Обприскування розсадників га 2,0 2,0 при потребі
3. Біологічні заходи боротьби:
- виготовлення штучних гнізд (шпаківень) тис.шт 2,0 2,0 щорічно
- розселення мурашників гнізд 50 50 щорічно
-огороджування мурашників гнізд 50 50 щорічно
4.Організаційно-господарські заходи:
- нагляд за появою осередків шкідників і хвороб га на всій площі лісгоспу
-організація пунктів лісозахисту шт 6 6 ревізійний період
5. Пропаганда лісозахисту тис.грн. 2,0 2,0 щорічно