Підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу лісів

Рубки догляду за лісом

Рубки догляду проводяться шляхом періодичного вирубування дерев, подальше збереження яких у складі насаджень недоцільне, згідно з технологічними картками на ділянках з попередньо підготовленою мережею технологічних коридорів (трелювальних волоків) та доріг для пересування транспорту тощо.
Рубки освітлення формують деревостани бажаного складу та густоти, забезпечують таку участь головної породи в деревостані, яка відповідає конкретним лісорослинним умовам та призначенню створеного деревостану.
Рубки прочищення забезпечують склад і рівномірне розміщення дерев головної породи на площі, формують оптимальну структуру майбутнього деревостану, регулюють кількісне співвідношення окремих порід.
Відбір дерев для рубок освітлення і прочищення проводиться лише на закладених пробних ділянках, що е еталоном для здійснення догляду на всій площі. Пробні площі закладають розміром 3-5% від площі ділянки, які розміщують на ділянці у місцях, характерних за породним складом, запасом, кількістю дерев, середнім діаметром і висотою, відмежовуються візирами з установленням у кутах пікетних кілків, на яких робиться напис „ПР”. За результатами складається акт підведення лісосіки згідно з Інструкцією з відведення і таксації лісосік у лісах (2009).
Рубки проріджування створюють умови для формування стовбура і крони кращих дерев (головна увага приділяється якості і структурі деревостану, формується другий ярус у складних деревостанах).
Прохідні рубки призначені для збільшення приросту кращих дерев, підвищення товарності деревостанів та скорочення строків вирощування технічно-стиглої деревини, поліпшення складу, структури та підвищення стійкості деревостану.
Для рубок проріджування та прохідних рубок відбір дерев проводиться на всій ділянці з урахуванням рівномірного розміщення кращих дерев.
Рубки догляду закінчуються за один клас віку до настання стиглості деревостану.
Під час рубок догляду вилучаються сухостійні, всихаючі, дуже ослаблені дерева внаслідок пошкодження шкідниками і хворобами, стихійного лиха, антропогенного та іншого шкідливого впливу.
Відведення лісосік здійснюється в межах таксаційного виділу.
Під час проведення польових лісовпорядних робіт були виявлені насадження, що потребують проведення рубок догляду за лісівничими вимогами на час проведення таксації.
Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду в межах категорій лісів приведений в таблиці нижче:

Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом

Різновидність рубок догляду Фонд рубок догляду Щорічний розмір рубок догляду
Площа, га Запас стовбурів Площа, га Запас, що вирубується, тис. куб.м
до рубки тис. км що вирубується стовбурний ліквідний ділової деревини
усього, тис. куб. м з 1 га куб. м
Освітлення 312,5 3,97 0,94 3 100 0,3
Прочищення 528,4 21,31 4,28 8 105,9 0,82 0,5
Проріджування 1516,9 193,66 24,97 17 208,6 3,57 3,22 0,46
Прохідні рубки 3031,8 675,55 58,10 22 242,5 5,83 5,25 1,58
Разом рубок догляду 5389,6 894,49 88,29 50 657 10,52 8,97 2,04
Крім того лісівничий догляд в не зімкнутих культурах 409,1 136,4
Лісовпорядкуванням рекомендовані методи проведення рубок догляду активний (комбінований) метод рубок, при якому вибірка гірших за станом дерев проводиться одночасно з верхнього і нижнього наметів, з врахуванням господарських і біологічних ознак деревних порід.
При проведенні рубок догляду в розкиданих по території ділянках і молодняках незалежно від концентрації місць рубок, рекомендується застосовувати ділянковий спосіб проведення рубок догляду за лісом на базі малих комплексних бригад.
Така організація забезпечує комплексну відповідальність за виконання кількісних і якісних показників на кожному об’єкті робіт, дозволяє правильно суміщати розподіл праці, добившись високого рівня використання засобів механізації.
В рекреаційних лісах рубки догляду запроектовані на площі 9,7 га з запасом, що вирубується 0,13 тис.м3, в тому числі:
  • прочищення на поліпшення просторового розміщення дерев на площі - 4,9 га;
  • проріджування на поліпшення просторового розміщення дерев на площі - 2,4 га;
  • проріджування на поліпшення порідного складу - 2,4 га.
Основною метою догляду рубок в рекреаційних лісах є поліпшення складу, декоративних якостей деревостанів, просторового розміщення дерев і створення визначених типів ландшафтів. Звідси випливають особливості їх проведення.
При формуванні типів ландшафтів допускається розріджування насаджень до повноти 0,6 для закритих типів і 0,4-0,5 для напіввідкритих.
Проведення рубок догляду за лісом у відповідності з прийняттям другою лісовпорядною нарадою щорічним обсягом робіт дозволить активно впливати на процеси формування насаджень з перевагою головних порід, скорочення періоду вирощування деревини для технологічних цілей, покращення санітарного стану насаджень.

Санітарні рубки

Лісовпорядкуванням виявлено в насадженнях 45,98 тис.м3 сухостійного і 22,17 тис.м3 пошкодженого лісу на площі 4820,1 га. Захаращеність виявлена на площі 21,1 га із загальним запасом 0,21 тис.м3, ліквідним запасом 0,13 тис.м3.
Причини утворення сухостійної деревини і захаращеності обумовлені природним відпадом дерев, а також пошкодження стихійним лихом ожеледі та льодолому на площі 309,0 га, пошкодження хворобами лісу на площі 1911,9 га.
Для покращення санітарного стану лісового фонду лісовпорядкуванням запроектовано проведення суцільних і вибіркових санітарних рубок.
Друга лісовпорядна нарада затвердила обсяг проведення суцільних санітарних рубок на площі 20,1 га з стовбурним і сухостійним запасом 4,24 тис.м3, ліквідним 3,96 тис.м , ділової деревини 0,92 тис.м3, протягом 2 років ревізійного періоду, а вибіркових санітарних рубок на площі 4136,0 га, з загальним запасом, що вирубується стовбурним і сухостійним 56,98 тис. м куб за 5 років, тобто щорічно на площі 827,1 га з загальним запасом, що вирубується 11,39 тис.м3, ліквідним 10,58 тис.м3, ділової деревини 2,60 тис.м3.
При призначенні санітарних рубок лісовпорядкуванням враховувалась ступінь пошкодження насаджень, наявність захаращеності, наявність запасу сухостійного і пошкодженого лісу, наявність осередків хвороб лісу.
Очищення від захаращеності запроектовано на площі 13,1 га з загальним запасом 0,16 тис.м3, в тому числі ліквідної деревини 0,12 тис.м3.
В категорії рекреаційно-оздоровчі ліси на площі 1,2 га з запроектованим загальним запасом 0,01 тис.м3 і ліквідним 0,01 тис.м3; в категорії захисні ліси на площі 0,2 га; в категорії експлуатаційні ліси на площі 11,7 га з загальним запасом 0,15 тис.м3 і ліквідної деревини 0,11 тис.м3.

Інші рубки формування і оздоровлення лісів

Лісовпорядкуванням виявлено 0,24 тис.м3 поодиноких дерев на площі 38,0 га, з яких проектується вирубати 0,01 тис. м3 на площі 0,8 га. Вирубка решти поодиноких дерев не проектується. З інших видів рубок проектується розчищення квартальних просік на площі 2,7 га, розрубування трас для будівництва доріг на площі 1,0 га, розчищення окружної межі на площі 8,9 га, догляд за підростом на площі 5,8 га за 1 рік з загальним запасом, що вирубується від усіх видів рубок 0,78 тис.м3, в тому числі ліквідної деревини 0,64 тис.м3 і ділової деревини 0,16 тис. м3.

Рубки не пов’язані з веденням лісового господарства

Рубки не пов’язані з веденням лісового господарства не проектуються  в зв’язку з відсутністю проектів на будівництво  шляхів, газопроводів, будівель та ін.

Реконструкція насаджень

До фонду реконструкції лісовпорядкуванням віднесені низькоповнотні молодняки природного і штучного походження з повнотою 0,4, малоцінні молодняки з повнотою 0,5 і вище, що не відповідають типам лісу, які вони займають і цільовому призначенню а також незадовільні лісові культури, які підлягають лісокультурному виправленню.
Лісовпорядкуванням виявлено 32,0 га малоцінних молодняків у віці до 20 років природного походження.
Проведення реконструкції в прийдешньому ревізійному періоді не проектується, дані насадження виключені з фонду реконструкції по наступних причинах:
  • • ділянки площею до 1,0 га складають 3,7 га;
  • • особливо захисні ділянки 1,3 га;
  • • інші ділянки - 27,0 га.
Інші ділянки (27,0 га) використовуються для потреб мисливського господарства, як кормові та захисні ремізи.
Для покращення стану цих насаджень лісовпорядкуванням запроектовано прочищення на площі 6,6 га.