Рекреація

Ліс - найважливіша природоутворююча частина навколишнього природного середовища. Він позитивно впливає на клімат, очищення атмосфери. Надзвичайно велика оздоровча і культурно-естетична роль лісу. Найбільш широко з цією метою використовуються рекреаційно-оздоровчі ліси лісгоспу, площа яких становить 875,9 га.
В цілому територія рекреаційно-оздоровчих лісів характеризуються наступними показниками: середній клас естетичної оцінки - 2.1; пішохідної доступності - 3.0, рекреаційної оцінки - 2.0; стійкості до рекреаційних навантажень - 2.6; стадії рекреаційної дигресії - 1.0, що враховувалось під час проектування заходів з благоустрою.

Запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого призначення за функціональними зонами

Заходи, що проектуються з упорядкування Одиниця вимірювання Обсяги Термін виконання
Зона інтенсивної рекреації
1.Встановлення аншлагів об’єкт/га 2/3,6 ревізійний період
2.Виготовлення і встановлення малих архітектурних споруд (лісові меблі) об’єкт/га 1/0,3 ревізійний період
3.Виготовлення малих архітектурних форм:
3.1.Обладнання навісів тіньових об’єкт/га 1/0,2 ревізійний період
3.2.В лаштування туалетів об’єкт/га 1/2,4 ревізійний період
3.3.Обладнання навісів від негоди об’єкт/га 1/0,4 ревізійний період
При проектуванні заходів з благоустрою лісовпорядкування виходило із функціонального зонування рекреаційних лісів і встановлення в них режиму відпочинку. На практиці оформлення місць відпочинку слід виконувати в залежності від конкретних умов.
Велике значення в регулюванні рекреаційних навантажень на лісові насадженні виконує організація правильної інформації населення, яка дозволяє регулювати потік відпочиваючих, рівномірно розподіляти навантаження за місцями відпочинку, скорочувати час на зайві переходи і переїзди населення з одного місця на друге, своєчасно звільняти ті чи інші ділянки від відвідування їх населенням, а також привести ділянки в належний стан.
Наочна інформація повинна бути мальовничо оформлена і встановлена на видних місцях.